Escola Universitària Formatic Barcelona

Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona

Escola Universitària Formatic Barcelona

Resultados cursos del centro

Página 1 de 2. 38 cursos‌ disponibles

Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Tripulante de Cabina de Pasajeros
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Objetivos:

Procurar al alumno los conocimientos teóricos y las técnicas específicas para ejercer las funciones en compañías aéreas.

Las prácticas de estudio se desarrollan durante todo el curso fundamentalmente en:

Simulador de cabina de avión de la Escuela

Centro...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico de Grado Superior en Administración y Finanzas
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competencia general:

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico de Grado Superior en Marketing y Publicidad
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competencia general:

La competencia general de este título consiste en definir y efectuar el seguimiento de las políticas de marketing, basadas en estudios comerciales, y en promocionar y publicitar los productos y/o servicios en los medios y soportes de comunicación adecuados....

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Dirección de Hoteles
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competencia general:

El contenido y desarrollo de este Máster de Hostelería desarrollado en nuestra escuela de Barcelona se ajusta en todo momento a las exigencias y demandas profesionales que los titulados necesitan sobre todo por su ejercicio profesional....

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico de Grado Superior en Asistencia a la Dirección
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competencia general:

La competencia general del grado superior en Secretariado, impartida en nuestra Escuela de Barcelona, consiste en asistir a la dirección, y otros departamentos, en las actividades de organización, representación de la entidad y funciones administrativa y documental; gestionar...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Gestion del Turismo / Ocio
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

L’Escola és un centre adscrit a la Universitat de Girona, una de les més importants del nostre país.

La col·laboració entre ambdues institucions garanteix el nivell de qualitat dels ensenyaments que impartim.

Els estudis de grau universitari condueixen al títol de graduat o graduada...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Comunicación
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

En el sector de la comunicació s’estan produint canvis grans i significatius. La comunicació, en les empreses i institucions, s’inscriu en una societat global i la seva missió és la de posicionar les organitzacions, dotant-les d’una personalitat reconeguda per tots els públics...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Dirección de Instalaciones y Empresas Deportivas
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general

El contingut i desenvolupament d’aquest Màster s’ajusta en tot moment a les exigències i demandes professionals que els titulats necessiten sobretot pel seu exercici professional, bé dirigit a la direcció i gestió d’entitats, institucions i instal·lacions esportives, públiques...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Dirección de Hoteles
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

El contingut i desenvolupament d’aquest Màster s’ajusta en tot moment a les exigències i demandes professionals que els titulats necessiten sobretot pel seu exercici professional.

L’activitat turística, tant en els sectors de l’hoteleria com de la restauració, són...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Dirección y Gestión de Empresas
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

OBJECTIUS:

L’objectiu en els estudis de Direcció i Administració d’Empreses és formar professionals capaços tant
de crear la seva pròpia empresa, com d’ocupar una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió en
empreses i altres institucions privades....

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Administración y Dirección de Empresas ADE
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

SORTIDES PROFESSIONALS

Direcció i gestió general (tramitació d’expedients, redacció d’informes i d’auditories).

Direcció de comptabilitat (control pressupostari, etc.).

Direcció d’auditoria i fiscalitat.

Direcció estratégica....

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico de Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

La competència general d''aquest títol consisteix a planificar, promocionar i informar sobre destinacions turístiques de base territorial, guiant i assistint a viatgers i clients en les mateixes, així com en terminals, mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacions...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico de Grado Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

La competència general d'aquest títol consisteix a organitzar i controlar establiments d'allotjament turístic, aplicant les polítiques empresarials establertes, controlant els objectius dels diferents departaments, les accions comercials i els resultats econòmics de l'establiment,...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico de Grado Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

La competència general d''aquest títol consisteix a programar i realitzar viatges combinats, i tot tipus d''esdeveniments, vendre serveis turístics en agències de viatges, i a través d''altres unitats de distribució, proposant accions per al desenvolupament dels seus programes...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico de Grado Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

És competència general d'aquest tècnic ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisico-esportives recreatives individuals, d'equip i amb implements, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptar-les a les característiques de l'entorn i dels participants, i aconseguir...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico de Grado Superior en Marketing y Publicidad
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

La competència general d´aquest títol consisteix en definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i en promocionar els productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats....

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico de Grado Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

És competència general d'aquest tècnic obtenir i elaborar la informació referida al mercat, al producte, al preu, a la distribució i comunicació; gestionar els plans d'actuació corresponents a compra, logística i venda de productes i/o de serveis, i supervisar-ne la realització...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico de Grado Superior en Administración y Finanzas
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

La competència general d''aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico de Grado Superior en Asistencia a la Dirección
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

La competència general d''aquest títol consisteix en assistir a la direcció, i a d’altres departaments, en les activitats d’organització, representació de l’entitat i fer les funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa,...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Tripulante de Cabina de Pasajeros
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

OBJECTIUS:

Procurar a l’alumne els coneixements teòrics i les tècniques específiques per exercir les funcions en companyies aèries.


SORTIDES PROFESSIONALS:

El TCP desenvolupa les seves funcions en tot tipus de companyies aèries:...

Solicitar información

Solicita‌ información‌ sin compromiso

Formulario
Programa *
Vivo en

Información básica Política Protección datos

ResponsableEducaedu Business, S.L., con domicilio en la calle Gran Vía 81, 5 ª Planta Dpto 1, 48011 Bilbao (Vizcaya). Email de contacto: info@educaedu.com. Email contacto Delegado Protección datos: delegadoprotecciondatos@educaedu.com.
Finalidad Gestionar el envío de solicitudes de información requeridas por el usuario. Gestionar el envío de comunicaciones promocionales e informativas propias y de terceros sobre formación, derivadas del servicio de orientación académica del portal.
Legitimación Consentimiento del interesado
DestinatariosEmpresas del grupo Educaedu Business, S.L., y los centros de formación del que se ha solicitado información.
DerechosAcceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, recogidos en la información adicional
Información AdicionalPuedes consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección de datos en el siguiente link “Protección Datos”
13:51