Escola Universitària Formatic Barcelona

Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona

Escola Universitària Formatic Barcelona

Resultados cursos del centro

Página 2 de 2. 38 cursos‌ disponibles

Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Dirección de Instalaciones y Empresas Deportivas
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general

El contingut i desenvolupament d’aquest Màster s’ajusta en tot moment a les exigències i demandes professionals que els titulats necessiten sobretot pel seu exercici professional, bé dirigit a la direcció i gestió d’entitats, institucions i instal·lacions esportives, públiques...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Dirección de Hoteles
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

El contingut i desenvolupament d’aquest Màster s’ajusta en tot moment a les exigències i demandes professionals que els titulats necessiten sobretot pel seu exercici professional.

L’activitat turística, tant en els sectors de l’hoteleria com de la restauració, són...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Dirección y Gestión de Empresas
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

OBJECTIUS:

L’objectiu en els estudis de Direcció i Administració d’Empreses és formar professionals capaços tant
de crear la seva pròpia empresa, com d’ocupar una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió en
empreses i altres institucions privades....

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Administración y Dirección de Empresas ADE
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

SORTIDES PROFESSIONALS

Direcció i gestió general (tramitació d’expedients, redacció d’informes i d’auditories).

Direcció de comptabilitat (control pressupostari, etc.).

Direcció d’auditoria i fiscalitat.

Direcció estratégica....

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Guía Turística
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

La competència general d''aquest títol consisteix a planificar, promocionar i informar sobre destinacions turístiques de base territorial, guiant i assistint a viatgers i clients en les mateixes, així com en terminals, mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacions...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Gestión de Alojamientos Turísticos
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

La competència general d''aquest títol consisteix a organitzar i controlar establiments d''allotjament turístic, aplicant les polítiques empresarials establertes, controlant els objectius dels diferents departaments, les accions comercials i els resultats econòmics de l''establiment,...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Agente de Viajes
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

La competència general d''aquest títol consisteix a programar i realitzar viatges combinats, i tot tipus d''esdeveniments, vendre serveis turístics en agències de viatges, i a través d''altres unitats de distribució, proposant accions per al desenvolupament dels seus programes...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Animación de Actividades Físicas y Deportivas
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

És competència general d''aquest tècnic ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisico-esportives recreatives individuals, d''equip i amb implements, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptar-les a les característiques de l''entorn i dels participants, i aconseguir...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Marketing
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

La competència general d''aquest títol consisteix en definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i en promocionar els productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats....

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Decoración de Espacios Comerciales
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

És competència general d''aquest tècnic obtenir i elaborar la informació referida al mercat, al producte, al preu, a la distribució i comunicació; gestionar els plans d''actuació corresponents a compra, logística i venda de productes i/o de serveis, i supervisar-ne la realització...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Gestion Administrativa, administrativos
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

La competència general d''aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Secretariado de Dirección
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

La competència general d''aquest títol consisteix en assistir a la direcció, i a d’altres departaments, en les activitats d’organització, representació de l’entitat i fer les funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa,...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Tripulante de Cabina de Pasajeros
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

OBJECTIUS:

Procurar a l’alumne els coneixements teòrics i les tècniques específiques per exercir les funcions en companyies aèries.


SORTIDES PROFESSIONALS:

El TCP desenvolupa les seves funcions en tot tipus de companyies aèries:...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Marketing
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

OBJECTIUS:

Aquests estudis contemplen tant la dimensió de les relacions públiques i del marketing, com la dimensió empresarial. Així, l’àmbit professional i de treball es troba vinculat a l’empresa privada, concretament als departaments comercials, de marketing i de comunicació....

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Relaciones Publicas
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Sortides Professionals:

- Director de marketing i comunicació en empreses privades grans i mitjanes de qualsevol sector empresarial (industrial, farmacèutic, hoteleria, ensenyament, etc.).

- Director de relacions públiques en grans empreses privades de qualsevol sector empresarial....

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Dirección de Instalaciones y Empresas Deportivas
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Los titulados podrán ejercer en puestos de dirección técnica y de coordinación en una organización deportiva y adquirir, además, una serie de nociones básicas sobre la creación de empresas de servicios deportivos, como una forma de autoempleo, y sobre su dirección y gestión.
Este Bachelor de Gestión...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Actividades Dirigidas de Fitness Colectivo con Música
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Objetivos del programa:

La finalidad de este CFGS es capacitar a los estudiantes para elaborar, coordinar, desarrollar y evaluar programas de acondicionamiento físico para todo tipo de usuarios y en diferentes espacios de práctica, dinamizando las actividades y orientándolas...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Gestión de Proyectos de Enseñanza y Animación Sociodeportiva
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Objetivos del programa:

La finalidad de este CFGS es capacitar a los estudiantes para elaborar, gestionar y evaluar proyectos de animación físico-recreativos para todo tipo de usuarios, programando y dirigiendo las actividades de enseñanza, de inclusión socio-y de tiempo libre, así como coordinar...

Solicitar información

Solicita‌ información‌ sin compromiso

Formulario

Categoria *
Programa *
Nombre *
Apellidos *
E-mail *
Telefono *
Código Postal *
Provincia *
Pais *
Comentario


* Campos obligatorios

 Deseo recibir información sobre cursos y promociones.
Al presionar ENVIAR estás aceptando las de Educaedu Bussines, S.L.
7:27
7:27