Cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 años del centro UOC X - Xtended Studies

Desactivado

Lo sentimos, en estos momentos este centro no tiene cursos activos en Universia.

Cursos y Masters UOC X - Xtended Studies

UOC X - Xtended Studies

  • Tipo de Oferta: 
  • Datos del centro: Carrer de Tuset 3 - 08006 Barcelona

Categorías del centro

Resultados cursos del centro

Cursos y Masters UOC X - Xtended Studies
  • Categoria: Acceso a la Universidad para Mayores de 25 Años
  • Modalidad: Online

Requisits d’accés.

Poden fer el curs d’accés per a més grans de 25 anys els estudiants que reuneixin els següents requisits:
a) Tenir 25 anys en l’any natural en què realitzarà la prova
b) No tenir superades les PAU (o equivalent)....

Activar Alerta
Cursos y Masters UOC X - Xtended Studies
  • Categoria: Educacion para Adultos
  • Modalidad: Online

Introducció:

Amb la intenció d'afavorir l'accés a la UOC de les persones més grans de 25 anys, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, amb el suport de la Fundació Enciclopèdia Catalana, ha impulsat el curs de preparació per a accedir tant als diferents estudis d'aquesta universitat,...

Activar Alerta
Cursos y Masters UOC X - Xtended Studies
  • Categoria: Acceso a la Universidad para Mayores de 25 Años
  • Modalidad: Online

Introducción:

Con la intención de favorecer el acceso a la Universidad UOC, de las personas mayores de 25 años, se ha impulsado el curso de preparación para acceder a los diferentes estudios de dicha universidad.
...

Activar Alerta
20:14