Escola Universitària Formatic Barcelona

Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona

Escola Universitària Formatic Barcelona

Resultados cursos del centro

Página 2 de 2. 38 cursos‌ disponibles

Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

La competència general d''aquest títol consisteix a planificar, promocionar i informar sobre destinacions turístiques de base territorial, guiant i assistint a viatgers i clients en les mateixes, així com en terminals, mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacions...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

La competència general d'aquest títol consisteix a organitzar i controlar establiments d'allotjament turístic, aplicant les polítiques empresarials establertes, controlant els objectius dels diferents departaments, les accions comercials i els resultats econòmics de l'establiment,...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

La competència general d''aquest títol consisteix a programar i realitzar viatges combinats, i tot tipus d''esdeveniments, vendre serveis turístics en agències de viatges, i a través d''altres unitats de distribució, proposant accions per al desenvolupament dels seus programes...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

És competència general d'aquest tècnic ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisico-esportives recreatives individuals, d'equip i amb implements, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptar-les a les característiques de l'entorn i dels participants, i aconseguir...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico Superior en Marketing y Publicidad
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

La competència general d´aquest títol consisteix en definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i en promocionar els productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats....

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

És competència general d'aquest tècnic obtenir i elaborar la informació referida al mercat, al producte, al preu, a la distribució i comunicació; gestionar els plans d'actuació corresponents a compra, logística i venda de productes i/o de serveis, i supervisar-ne la realització...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico Superior en Administración y Finanzas
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

La competència general d''aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

Competència general:

La competència general d''aquest títol consisteix en assistir a la direcció, i a d’altres departaments, en les activitats d’organització, representació de l’entitat i fer les funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa,...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Tripulante de Cabina de Pasajeros
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

OBJECTIUS:

Procurar a l’alumne els coneixements teòrics i les tècniques específiques per exercir les funcions en companyies aèries.


SORTIDES PROFESSIONALS:

El TCP desenvolupa les seves funcions en tot tipus de companyies aèries:...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Dirección de Instalaciones y Empresas Deportivas
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

1. Competencia general:

El contenido y desarrollo de este Máster se ajusta en todo momento a las exigencias y demandas profesionales que los titulados necesitan, sobre todo por su ejercicio profesional, bien dirigido a la dirección y gestión de entidades, instituciones e instalaciones deportivas,...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

1. Competencia general:

Es competencia general de este técnico enseñar y dinamizar juegos, actividades físico-deportivas recreativas individuales, de equipo y con implementos, así como actividades de acondicionamiento físico básico, adaptarlas a las características del entorno y de los participantes,...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Comunicación
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

1. Competencia general:

En el sector de la comunicación se están produciendo cambios grandes y significativos. La comunicación, en las empresas e instituciones, se inscribe en una sociedad global y su misión es la de posicionar las organizaciones, dotándolas de una personalidad...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Dirección y Gestión de Empresas
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

FDA MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION

1. Objetivos:

El objetivo en los estudios de Dirección y Administración de Empresas es formar profesionales capaces tanto de crear su propia empresa, como de ocupar una amplia gama de funciones de ...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Administración y Dirección de Empresas ADE
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - BA (Hons) Degree

SALIDAS PROFESIONALES

Dirección y gestión general (tramitación de expedientes, redacción de informes y de auditorías)

Dirección de contabilidad (control presupuestario, etc.)

Dirección...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

1. Competencia general:

La competencia general de este título consiste en planificar, promocionar e informar sobre los destinos turísticos de base territorial, guiando y asistiendo a viajeros y clientes en los mismos, así como en terminales, medios de transporte, eventos y otros destinos turísticos....

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

1. Objetivos:

La finalidad del curso es capacitar al alumno para programar y operar viajes combinados y todo tipo de
eventos así como vender servicios turísticos y proponer acciones de marketing para asegurar la satisfacción de los clientes.

Por lo tanto, el ámbito profesional y...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

1. Competencia general

La competencia general de este título consiste en organizar y controlar establecimientos de alojamiento turístico, aplicando las políticas empresariales establecidas, controlando objetivos de los diferentes departamentos, acciones comerciales y los resultados económicos...

Solicitar información
Cursos y Masters Escola Universitària Formatic Barcelona
 • Categoria: Marketing deportivo
 • Modalidad:  Presencial
 • Lugar:  en Barcelona

El contenido de este Máster en Marketing Deportivo se ajusta en todo momento a las exigencias y demandas profesionales del sector.

Este Máster capacita para el ejercicio de la dirección y la gestión de departamentos de marketing de entidades, instituciones e instalaciones deportivas...

Solicitar información

Solicita‌ información‌ sin compromiso

Formulario
Programa *
Vivo en

Información básica Política Protección datos

ResponsableEducaedu Business, S.L., con domicilio en la calle Gran Vía 81, 5 ª Planta Dpto 1, 48011 Bilbao (Vizcaya). Email de contacto: info@educaedu.com. Email contacto Delegado Protección datos: delegadoprotecciondatos@educaedu.com.
Finalidad Gestionar el envío de solicitudes de información requeridas por el usuario. Gestionar el envío de comunicaciones promocionales e informativas propias y de terceros sobre formación, derivadas del servicio de orientación académica del portal.
Legitimación Consentimiento del interesado
DestinatariosEmpresas del grupo Educaedu Business, S.L., y los centros de formación del que se ha solicitado información.
DerechosAcceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, recogidos en la información adicional
Información AdicionalPuedes consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección de datos en el siguiente link “Protección Datos”
9:17